Připojte se k nám

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a sdílení dobrých praxí. 

BI 2005 vznikla jako pokračování projektu Benchmarking přenesené působnosti obcí III. typu (2003-2005). Je založena na dobrovolné aktivní spolupráci měst a obcí, které společně v takzvaných minitýmech tvoří metodiku dat a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti, jakož i personálních a provozních agend (pro přehled klikněte ZDE).

 Co získáte

Co je na vás

 

Minitýmy odborníků a přátelé na e-mailu

Odborníci na jednotlivé agendy nominovaní zapojenými obcemi společně s externími metodiky připravují a aktualizují metodiky pro sběr dat a tvorbu srovnávacích ukazatelů. Přátelé na e-mailu jsou odborníci na jednotlivé oblasti výkonu přenesené a samostatné působnosti, kteří poskytují informační servis vyplňujícím.

 

Oblasti porovnávání

Souhrnné informace

Evidence obyvatel

Matrika

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

Řízení lidských zdrojů, organizace a vzdělávání zaměstnanců

Registr řidičů

Registr vozidel

Zkušební komisaři

Dopravní přestupky (dle zákona 361/2000 Sb., 168/1999 Sb. a 56/2001 Sb.)

Silniční správní úřad

Dopravní úřad (MHD, taxi, měření emisí)

Speciální stavební úřad (zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)

Územní plánování

Památková péče

Stavební úřad obecný

Přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb.

Živnostenský úřad

Sociálně právní ochrana dětí, opatrovnictví, sociální práce

Vodoprávní řízení

Lesní hospodářství

Odpady

Ochrana ovzduší

Zemědělský půdní fond

Ochrana zvířat proti týrání a Veterinární péče

Ochrana přírody a krajiny

Myslivost

Rybářství

Životní prostředí celkem

Výdaje na výkon státní správy a samosprávy

Státní správa ve školství

Mzdové účetnictví a personalistika

Povolování výherních hracích přístrojů a zařízení povolovaných MF ČR

Místní poplatky

Fluktuace zaměstnanců

Omluvená absence

Správa a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti

Příjmy z výkonu přenesené správy

Příjmy a výdaje rozpočtu v tis. Kč (vše po konsolidaci k 31.12.) - od r. 2017

Výdaje na sociální služby a zařízení

Výdaje na kulturní zařízení a služby

Výdaje na sportovní zařízení a služby

Výdaje na mateřské školy

Výdaje na základní školy a školní stravování

Samospráva ve školství - příspěvkové organizace

Příprava a realizace investic

Budovy

TIC, propagace cestovního ruchu

Informatika

Služební vozidla

Benefity a Sociální fond (pouze za zaměstnance zařazené do úřadu)

Úklid

Telefony

Absorpční kapacita

Czech POINT

Městská Policie

Kontrola úvazků vyplněných ve všech agendách

Průřezové ukazatele

 

Pozn. Další (finanční) agendy přebíráme z Monitoru MF ČR