O Benchmarkingu

Benchmarking Vám přinese odpovědi na zásadní otázky

Benchmarking_pyramida

    
   Jsou naše náklady a výdaje přiměřené?

   Je naše personální obsazení odpovídající?

   Jsme dostatečně výkonní v porovnání s jinými úřady a městy?

   Poskytujeme kvalitní služby efektivně?

   Jak to dělají jiní?

   Co se můžeme naučit od ostatních členů iniciativy?

 


Benchmarking chápeme jako využití strukturovaného porovnávání s cílem definovat a zlepšovat dobré praktické postupy na principu učení se od druhých. Jinými slovy, na základě porovnání personalních, výdajových a výkonostních parametrů s ostatními městy, hledáme možnosti pro zlepšení v oblasti nákladů, efektivity a kvality zajišťovaných činností.

Proč je benchmarking důležitý?