Benchmarking pro města a obce

Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se požadavkům trhu, tak jsou i organizace veřejné správy, státní správy, kraje, města a obce nuceny přizpůsobovat veřejné služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb.

Klienty institucí veřejné správy jsou občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kvalitní služby. Ekonomická realita smíšeného modelu výkonu státní správy a samosprávy a jeho financování klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování.

  • Jsme tady od roku 2003. Jako Benchmarkingová iniciativa fungujeme od r. 2005.
  • 84 zapojených měst a obcí s rozšířenou působností.
  • 58 srovnávaných oblastí.
  • Časové řady, analýzy, trendy, statistika.
  • Setkávání v pracovních skupinách tajemníků.
  • Odborná setkání specialistů.
  • Sdílení zkušeností a know-how.
  • On-line software s validními aktualizovanými daty.

V privátním sektoru existuje alespoň jedno základní měřítko úspěchu v podnikání a tím je míra dosaženého zisku. Organizace veřejné správy, kraje, města a obce mohou vlastní výkonnost a efektivitu řešit procesními modely, audity, metodami řízení kvality a v neposlední řadě porovnáním s jinými městy a úřady - benchmarkingem.

Benchmarkingová iniciativa 2005 navíc umožňuje sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy, protože každé město, obec, kraj je v té či oné oblasti veřejných služeb nositelem novým myšlenek a směrů.