Novinky

Členská města 2024 (25.3.2024)

Do Benchmarkingové iniciativy 2005 je v roce 2024 zapojeno 84 měst (z toho 5 pražských MČ). Seznam členských měst naleznete zde.

Členská města v roce 2023 (23.6.2023)

V roce 2023 probíhají aktivity BI 2005 za účasti 86 zapojených měst (z toho 5 pražských MČ). Seznam členských měst naleznete zde.

Analýzy v 1. pololetí 2023 (12.6.2023)

V neveřejné části webu BI je aktuálně připravena řada celkových analýz. Další výstupy pro Vás připravujeme během léta.

Aktuálně k dispozici: Profil úřadu, SPOD a agend v sociální oblasti, Stavební úřad, Životní prostředí, Občanskosprávní agendy a Czech Point, Profil města, Přestupky (č. 10 a 17), Analýza Klíčové ukazatele výkonu státní správy v přepočtu na zaměstnance, Analýza výdajů (agendy č. 43 až 47), Analýza Místní poplatky a Pohledávky.

Bude zveřejněno: Dopravně-správní agendy, Finanční ukazatele (agendy 300), Úvazky, Živnostenský úřad, Absorpční kapacita, Školství (MŠ a ZŠ).

Plán aktivit (8.9.2022)

Aktuálně je pro členy BI 2005 připraveno ke stažení 7 analýz (Profil úřadu, SPOD a agendy v sociální oblasti, Profil města, Úvazky, Stavební úřad, Živnostenský úřad, Klíčové ukazatele výkonu státní správy v přepočtu na zaměstnance). Další analýzy procházejí fází kontroly a v nejbližší době pro Vás budou k dispozici. 

Počátkem září startuje kolo podzimních schůzek jednotlivých pracovních skupin. V říjnu je pro členská města připraveno několik setkání odborných pracovníků v jednotlivých agendách: 15. setkání finančníků (4. – 5. 10. 2022); 2. setkání odborníků k problematice školství (11. - 12. 10. 2022); 3. setkání odborníků na problematiku životního prostředí (13. - 14. 10. 2022).

Číst dále

Analýzy aktuálně (28.4.2022)

Postupně pro Vás zpracováváme analýzy benchmarkingového porovnání. Členové BI mohou aktuálně v neveřejné části webu stáhnout analýzu Profil úřadu a analýzu SPOD a agendy v sociální oblasti (z aktuálních dat za posledních pět let). Na dalších analýzách průběžně pracujeme.

Členská města 2022 (14.2.2022)

V r. 2022 je zapojeno 84 měst – obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž zástupci pracují v celkem 5 paralelních pracovních skupinách (PS) dle velikosti ORP a PS F (finance). Členská města naleznete v části reference.

Aktuální analýzy a setkání (24.9.2021)

Ve členské sekci přibylo několik dalších analýz. Kromě analýz jednotlivých oblastí (ÚP a památková péče, 2 x analýza dopravních agend) jsou k dispozici také průřezové analýzy Úvazky a Klíčové ukazatele výkonu státní správy v přepočtu na zaměstnance.

V nadcházejícím období připravujeme pro zájemce z řad členských měst tradiční odborná setkání:

2. Setkání k problematice občansko-správních (OS) agend 14. – 15. 10. 2021

14. Setkání finančníků 19. – 20. 10. 2021

Setkání k problematice přestupků 21. – 22. 10. 2021

Aktuální analýzy v roce 2021 (2.7.2021)

Na začátku července 2021 pro Vás máme k dispozici velkou část naplánovaných analýz z dat období 2016 - 2020. V neveřejné části webu BI jsou zveřejněny následující celkové analýzy:

Profil úřadu, Analýza Příjmy a výdaje rozpočtu města, Profil města, Stavební úřad, Občanskosprávní agendy a Czech Point, Životní prostředí, Školství (MŠ a ZŠ), Přestupky (č. 10 a 17), Finančních agendy, Živnostenský úřad, SPOD a agend v sociální oblasti.

Analýza Profil úřadu 2020 (17.5.2021)

Po sběru dat za rok 2020 je k dispozici první letošní analýza - jako tradičně jde o Profil úřadu. Pro členská města je připravena ke stažení v neveřejné části webu.

Členská města v roce 2021 (5.5.2021)

Pro letošní rok je do BI 2005 zapojeno 80 obcí s rozšířenou působností (včetně 4 městských částí HMP). Aktuální seznam členských měst naleznete v části reference.

Analýzy pro letošní rok (7.9.2020)

Pro členy BI máme připravenu téměř kompletní sadu analýz pro rok 2020 (data 2015 - 2019). Vše naleznete v souborech ke stažení po přihlášení do neveřejné části webu. Jde o analýzy Profil úřadu, Občanskosprávní agendy a Czech Point, Profil města, Úvazky, Životní prostředí, SPOD a agend v sociální oblasti, Finančních agend a Rating , Školství (MŠ a ZŠ), Přestupky (č. 17), Přestupky (č. 10 a 17), Dopravně-správních agend (č. 11-13), Dopravně-správních agend (č. 7-9), Územní plánování a Památková péče, Stavební úřad, Provozní agendy, Klíčové ukazatele výkonu státní správy v přepočtu na zaměstnance. Poslední právě zpracovávanou analýzu je Absorpční kapacita.

Analýzy (25.6.2020)

V současné době probíhají intenzivní práce na analýzách z čerstvých dat (období 2015 - 2019). Aktuálně je pro Vás připraveno 6 analýz jednotlivých oblastí (Profil úřadu, Profil města, Občanskosprávní, Úvazky (souhrnně), Životní prostředí, Sociální), dále jsou těsně před dokončením podrobné analýzy všech finančních ukazatelů.    

Nová členská města (15.6.2020)

Do spolupráce v rámci Benchmarkingové iniciativy se v průběhu roku 2020 zapojí dvě nová členská města. Pracovní skupinu A posílí Statutární město Liberec a Statutární město Most. Aktuální seznam všech 81 zapojených ORP je uveden v části Projekty a reference.

První letošní analýza (9.4.2020)

Pro členy Benchmarkingové iniciativy je připravena analýza Profil úřadu (z aktuálních dat za posledních pět let). Ke stažení v neveřejné části webu. Na dalších analýzách průběžně pracujeme.

Členská města v roce 2020 (6.4.2020)

V roce 2020 se do benchmarkingových aktivit zapojuje 79 obcí s rozšířenou působností (včetně 4 městských částí HMP). Jde o nejvyšší počet v historii fungování Benchmarkingové iniciativy 2005, aktuální seznam členských měst naleznete v části reference. 

Analýzy nově (1.11.2019)

Všechny letošní analýzy jsme pro Vás v průběhu září a října zaktualizovali. V excellovské části tak lze provést porovnání, které využívá data korespondující s údaji v naší on-line databázi. V této chvíli je pro členy BI připraveno celkem 15 analýz benchmarkingovách výsledků.

Členská města (30.8.2019)

V průběhu roku 2019 jsem v Benchmarkingové iniciativě přivítali dva nové členy. Po dvouleté pauze přistoupilo Město Rožnov pod Radhoštěm. Zcela novým členem je Město Lovosice. Aktuální seznam všech 76 členských měst je uveden v části Projekty a reference.

Aktuální analýzy (28.5.2019)

Průběžně pro Vás zpracováváme analýzy v jednotlivých agendách BI či v průřezových oblastech. V souborech ke stažení je aktuálně k dispozici analýza Profilu úřadu, analýza Občansko-správních agend (letos včetně ukazatelů agendy Czechpoint) a analýza Stavebního úřadu.

V nejbližší době budou připraveny analýzy Profilu města, analýza Finančních agend a analýza agend ŽP.

I v letošním roce pro Vás bude, kromě dalších rozborů vybraných agend, připravena analýza Rating (sledujíci finanční kondici měst).

Členská města v roce 2019 (6.2.2019)

Pro letošní rok se do benchmarkingového porovnávání v rámci BI 2005 zapojí 74 obcí s rozšířenou působností (včetně 3 městských částí HMP). Jejich seznam naleznete v části reference. 

Analýzy v roce 2018 (31.8.2018)

Jako každoročně jsou pro Vás v členské sekci připraveny analýzy z nejaktuálnějších dat (období r. 2013 až 2017). Pro letošní rok přibylo v excellovských částech analýz několik nových funkcí - možnost vybrat pro porovnání konkrétní město (navíc k výběru Vašeho úřadu a PS), možnost automaticky odstranit nerelevantní kategorie a zjednodušená možnost zobrazení výsledků v rychlé analýze ukazatelů za poslední rok. 

Momentálně jsou k dispozici analýzy: Profil města, Profil úřadu, Stavební úřad, SPOD a agend v sociální oblasti, Občanskosprávní agendy, Životní prostředí, Živnostenský úřad, Územní plánování a Památková péče, Dopravně-správních agend.

Zároveň je několik dalších analýz v přípravě. Půjde o oblasti: Provozní agendy, Školství, Přestupky, Absorpční…

Číst dále

Členská základna v roce 2018 (20.4.2018)

K dnešnímu dni je v Benchmarkingové iniciativě 2005 zapojeno 73 měst a obcí s rozšířenou působností.

Chcete se stát členem, získat přístup k cenným údajům a sdílet zkušenosti s kolegy napříč Českou republikou? Neváhejte a kontaktujte nás zde.

Analýzy finančního zdraví (24.11.2017)

Pro členská města BI 2005 jsme připravili analýzy finančního zdraví - rating měst. Analýzy jsou rozděleny do třech velikostních kategorií, pro jejich stažení je nutné se přihlásit do neveřejné části webu.

Analýzy v roce 2017 (30.5.2017)

V souborech ke stažení naleznete řadu nových analýz z dat do r. 2016. Součástí každé analýzy je tabulkovou část v excelu, kde je možno okamžitě provést porovnání ukazatelů Vašeho úřadu. K dispozici jsou aktuálně: Profil úřadu, Profil města, Analýza Finanční, Analýza Městská policie, Analýza Občanskosprávní agendy, Analýza Školství, Analýza Životní prostředí, Analýza SPOD a agend v sociální oblasti, Analýza Živnostenský úřad, Analýza Pohledávky. 

Analýzy dalších oblastí pro Vás průběžně připravujeme.

V roce 2017 zapojeno 73 měst (4.4.2017)

K dnešnímu dni je v Benchmarkingové iniciativě 2005 zapojeno 73 měst a obcí s rozšířenou působností.

Chcete se stát členem, získat přístup k cenným údajům a sdílet zkušenosti s kolegy napříč Českou republikou? Neváhejte a kontaktujte nás zde.

Spuštění nového webu (1.4.2017)

Připravili jsme pro vás nové www stránky včetně neveřejné části určené členům Benchmarkingové iniciativy 2005. Budeme rádi za Vaše ohlasy a náměty. Kontaktní údaje naleznete zde.