Připojte se k nám

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a sdílení dobrých praxí. 

BI 2005 vznikla jako pokračování projektu Benchmarking přenesené působnosti obcí III. typu (2003-2005). Je založena na dobrovolné aktivní spolupráci měst a obcí, které společně v takzvaných minitýmech tvoří metodiku dat a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti, jakož i personálních a provozních agend (pro přehled klikněte ZDE).

 Co získáte

Co je na vás

 

Minitýmy odborníků a přátelé na e-mailu

Odborníci na jednotlivé agendy nominovaní zapojenými obcemi společně s externími metodiky připravují a aktualizují metodiky pro sběr dat a tvorbu srovnávacích ukazatelů. Přátelé na e-mailu jsou odborníci na jednotlivé oblasti výkonu přenesené a samostatné působnosti, kteří poskytují informační servis vyplňujícím.

 

Oblasti porovnávání

Souhrnné informace
Evidence obyvatel
Matrika
Občanské průkazy
Cestovní doklady s biometrickými údaji
Řízení lidských zdrojů, organizace a vzdělávání zaměstnanců
Registr řidičů
Registr vozidel
Zkušební komisaři
Dopravní přestupky (dle zákona 361/2000 Sb., 168/1999 Sb. a 56/2001 Sb.)
Silniční správní úřad
Dopravní úřad (MHD, taxi, měření emisí)
Speciální stavební úřad (zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)
Územní plánování
Památková péče
Stavební úřad obecný
Přestupky dle § 21, 30, 31 a 46–50 Přestupkového zákona
Živnostenský úřad
Sociálně právní ochrana dětí, opatrovnictví, sociální práce
Vodoprávní řízení
Lesní hospodářství
Odpady
Ochrana ovzduší
Zemědělský půdní fond
Ochrana zvířat proti týrání a Veterinární péče
Ochrana přírody a krajiny
Myslivost
Rybářství
Životní prostředí celkem - vyplňte pouze jeden údaj
Výdaje na výkon státní správy a samosprávy
Dotace
Státní správa ve školství
Mzdové účetnictví a personalistika
Povolování výherních hracích přístrojů a zařízení povolovaných MF ČR
Místní poplatky
Omluvená absence
Správa a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti
Příjmy a výdaje rozpočtu
Výdaje na sociální služby a zařízení
Výdaje na kulturní zařízení a služby
Výdaje na sportovní zařízení a služby
Výdaje na mateřské školy
Výdaje na základní školy a školní stravování
Samospráva ve školství - příspěvkové organizace
Příprava a realizace investic
Budovy
IC, TIC, propagace cestovního ruchu
Informatika
Služební vozidla
Sociální fond
Úklid
Telefony
Absorpční kapacita
Czech POINT
Kontrola úvazků vyplněných ve všech agendách
Městská Policie
Průřezové ukazatele